Misyonumuz
Renada İnşaat Renada Hakkımızda
Misyonumuz

Ödünsüz kalite anlayışı ile; ilkeli, dürüst  ve çevre bilincine hakim,  topluma faydalı ekip ruhu oluşturmaktadır.
Bu hedefe yürürken  en büyük gücümüz; eğitimli, yetki ve görev bilinci ile donatılmış insan kaynağıdır.
Bu güne kadar yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerde; kalite, iş güvenliği ve çevre korumadan taviz vermeden müşteri memnuniyetini  en üst seviyeye taşıyarak taahhütlerimizi başarı ile zamanında tamamlamaktır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

   Şirketlerimiz, bütün faaliyetlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli gelişen ve ileriye giden bir performansla çevreyi koruma ve gözetmeyi ilke edinmiştir.


   Bu doğrultuda bütün kanun ve yönetmeliklere uymak.

   Doğal kaynakları en ekonomik, verimli ve sağlıklı şekilde kullanmak,
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çalışanlarımızı ve ilgili herkesi bilinçlendirmek Çevre Politikamızdır.
  
KALİTE POLİTİKAMIZ:

   Uygulanmakta olan kalite yönetim sistemine tam uymak,
Yasalar, sözleşmeler ve yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde müşteri taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak, Müşteri memnuniyetini sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, İşini sahiplenen, kendini yenileyen, eğitimli, bilinçli personelle ve müşteri, çözüm ortağı ve tedarikçilerden oluşan diğer paydaşlarla  şirketi daha ileri noktalara taşımak, Personeli sürekli izleyerek, hata oranlarını en aza indirmek suretiyle hizmet kalitesini arttırmaktır.